Jan Myšák

            jídelna Jan Myšák Vás vítá   

 

OBJEDNÁVÁVNÍ ONLINE:

Postup při objednávání jídel přes internet:


Kontaktovat kancelář Jídelny Myšák České Libchavy. V kanceláři Vám nastavíme sjednané uživatelské jméno a heslo pro přístup k internetovým objednávkám. Pokud přihlašujete nového strávníka, automaticky se Vás personál školní jídelny zeptá, zda chcete využívat této služby. U firemních strávníků je uživatelské jméno a heslo uvedeno na smlouvě o dodávkách jídel. 


Po otevření stránky se Vám zobrazí možnost výběru jídelny, zde stačí zapsat číslo 2740 ( číslo jídelny myšák ) nebo vybrat ze seznamu. Naše provozovna je až takřka na konci sezamu po České Libcahvy 1 - doporučujeme si vybrané zařízení za kliknout k pamatování dále pak stiskněte odeslat. 


V  dalším okně se Vám zobrazí dialog „Přihlášení uživatele“ k vyplnění uživatele (rovná se na přihlášce přezdívka) a hesla v případě zájmu také vaší e-mailové adresy. Znovu doporučujeme si vyplněné údaje uložit jako nastavené hodnoty pro rychlejší přístup při dalším přihlášení. 


Po potvrzení přihlášení se Vám zobrazí v horní části monitoru „Vítejte na stránkách pro objednávání stravy naší jídelny. Pro pokračování zvolte jednu z voleb po levé straně.“ Po levé straně jsou pak odkazy na jednotlivé funkce objednávkového modulu.


Objednávání stravy: zde se Vám zobrazí jídelní lístek a můžete kliknutím na příslušné okénko nastavit P = přihláška jídla, O = odhláška jídla, pokud je čtvereček prázdný jídlo nebude přihlášeno. U firemních zákazníků do čtverečku vyplňujeme počet objednaných jídel příslušnou číslicí. Pozor po vyplnění objednávky musíte stisknout příkaz „odeslat“ jinak se objednávka neprovede.


Výdej stravy: zobrazí se Vám historie odběru jídel strávníkem


Nastavení uživatele: zde si můžete kliknutím na jednotlivé prázdné čtverečky u Zasílané zprávy zvolit možnost zasílání informačních e-mailových zpráv s následujícími informacemi ( - potvrzení objednávky o obdržení objednávky - výše konta - odebírání stravy - celkový měsíční přehled vyúčtování)Doufáme, že Vám tento způsob objednání stravy ulehčí práci i čas a stane se dobrým pomocníkem v komunikaci s Vaším dodavatelem stravy.                                                                     objednat jídlo si můžete zde:
                                                        kolektiv kuchařů Jídleny Myšák

http://www.strava.cz